Mức phạt Nồng Độ Cồn xe ô tô

Mức phạt Nồng Độ Cồn xe ô tô

Mức phạt nồng độ cồn xe ô tô được quy định mới nhất theo nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Người tham gia giao thông có nồng độ cồn cao quá mức quy định có thể bị...