Mức phạt đi sai làn đường cho ô tô là bao nhiêu?

Mức phạt đi sai làn đường cho ô tô là bao nhiêu?

Đi sai làn đường dành cho ô tô bị phạt bao nhiêu? Khi nào thì đi sai làn đường?

Đây là những trường hợp mà người điều khiển giao thông rất hay mắc phải đi đi trong phố, đường đông đúc và có những biển chỉ dẫn dày đặc khiến người lái phân tâm, không để ý. Theo như Nghị định dưới đây thì người điểu khiển có thể bị phạt từ 800.000.000 – 1.200.000 triệu đồng cho lỗi lái xe sai làn đường.

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 điều 5  Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì:

“12. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm h, Điểm i Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm e, Điểm g, Điểm h Khoản 4; Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”